Avtalsvillkor

Hudiksvalls Trafikskola AB drivs som ett aktiebolag sedan 2017. Vi är godkända för F-skatt. Vi erbjuder körkortsutbildning, Riskutbildningar och Introduktionsutbildningar. Vi tillämpar oss av STR:s policy gällande avbokningsregler/reklamations - och återbetalningspraxis www.str.se.

AVTALSVILLKOR – HUDIKSVALLS TRAFIKSKOLA AB

§1 ACCEPTERA AVTALSVILLKOR

Genom att skriva in dig på Hudiksvalls Trafikskola AB blir du kund och användare av våra tjänster och accepterar därmed dessa avtalsvillkor.

§2 MINDERÅRIG

Om du är under 18 år måste du enligt lag ha dina föräldrars eller annan förmyndares samtycke för att gå med på våra avtalsvillkor. Innan inskrivning kan ske måste du kunna uppvisa för trafikskolan ett skriftligt intyg undertecknat från dina vårdnadshavare/förmyndare, om samtycket inte kan skaffas på annat godtagbart sätt.

Målsmans/förmyndarens signatur och namnförtydligande samt personnummer innebär att de åtar sig betalningsansvaret för allt deltagande och körning som du som omyndig elev har och kommer att medverka i vid aktuell trafikskola.

§3 PERSONLIGT KONTO VIA TEORICENTRALEN

Ditt konto är personligt. Inloggning och lösenord skall användas av dig, du har själv ansvar för att skydda detta. Hudiksvalls Trafikskola AB är inte ansvariga för eventuell skada som uppstått om någon annan utomstående loggar in och använder ditt konto.  Som kund har du tillgång till ditt konto på Teoricentralen och dess tjänster under hela din utbildning, men som längst tills dess att någon av dessa två alternativen uppnås:

1. Du blir godkänd på avsedd behörighet första gången (1:a) hos Trafikverket.
2. Du är under utbildning, utan godkänd avsedd behörighet, som längst i max sju (7) år.
Hudiksvalls Trafikskola AB förbehåller sig rätten att stänga av kontot vid missbruk av tjänsten.

§4 DINA PERSONUPPGIFTER

Dessa är de du lämnat till oss och valt att uppge. Dina personuppgifter skyddas av GDPR, General Data Protection Regulation. I vår integritetspolicy (läs mer om GDPR (http://www.hudiksvallstrafikskola.se/kontakta-oss/gdpr-dataskyddsforordningen/) ) kan du på ett lätt och tydligt sätt kunna ta del av hur vi behandlar dina personuppgifter. All data hanteras på en säker server som driftas av Teoricentralen
Var noga med att alltid informera oss om du byter adress, telefonnummer och e-post för vår kontakt med er.

§5 PRISER OCH BETALNING

Aktuella priser hittar du på vår webbplats. Priserna kan komma att ändras under utbildningens gång. För att kunna tillgodoräkna sig rabatterna i våra paket krävs förskottsbetalning. Priserna i våra paket och förskottsbetalningar gäller två (2) år från betalningsdatum och berörs då ej av eventuella prisändringar. Vi tar emot betalningar via bankkort, Swish och faktura.

§6 FAKTURERING

Hudiksvalls Trafikskola tillämpar fakturabetalning för de produkter och tjänster som kunden köper och som inte betalas vid kurs eller köptillfället. Fakturan skickas till den adress, som uppgetts vid inskrivningen. Det är upp till dig som kund, att informera om förändrade adressuppgifter. Avgifter som tillkommer pga. felaktiga adressuppgifter debiteras. Betalningsvillkor är 20 dagar. Vid utebliven betalning tillkommer påminnelseavgift och dröjsmålsränta enligt Räntelagen. Är du under 18 år kommer fakturan att ställas till målsman/förmyndaren som samtyckt till avtalsvillkoren.

§7 AVBOKNINGSREGLER

Vid avbokning, annan avbeställning m.m. tillämpas STR:s praxis angående ersättning och återbetalning vid avbeställning m.m. se www.str.se. Därvid gäller att trafikskolan i enlighet med det som sägs i p. 3 och 4 (i STR:s praxis) har rätt att ta ut en administrationskostnad om tio procent av kursavgiften. Avbokning senast 13:00 helgfri dag innan på telefon 0650-125 13 eller mail reception@hudiksvallstrafikskola.se. Avbokning av riskutbildning del 2 ska ske senast en vecka innan bokad tid, annars debiteras du för bokningen.

§8 BOKNING AV FÖRARPROV

För att Hudiksvalls Trafikskola AB ska kunna boka förarprov krävs det att du genomför utbildningen hos oss. Det innebär att du ska göra teori på trafikskolans teoricentral, och vara godkänd på alla delar samt ha minst fem godkända av 20 gjorda sluttester innan du får genomföra ditt teoriprov.

I körningen ska du ha genomgått alla 15 moment och vara godkänd på dessa innan du får genomföra ditt körprov. I annat fall behåller vi rätten att avboka eller omboka ditt förarprov.

§9 ALKOMÄTARANVÄNDNING och DROGTEST

Vid körlektion måste du göra ett godkänt utandningsprov. I annat fall har trafikskolan rätt att avbryta lektionen med full debitering.

Du kan också bli tvungen att genomgå ett drogtest och det sker slumpmässigt. Visar testet positivt har trafikskolan rätt att avbryta lektionen med full betalning. Är du minderårig så kontaktas alltid målsman och i vissa fall socialtjänsten.

§10 UPPHOVSRÄTT OCH NYTTJANDERÄTT

Allt material är skyddat av lagen om upphovsrätt.

§11 FRISKRIVNING FRÅN ANSVAR

Hudiksvalls Trafikskola AB tar inte ansvar för avgifter som kan tillkomma vid påminnelse eller inkassokrav om kunden ej uppgett rätt adress eller uppdaterat oss med rätt uppgifter.

§12 ÄNDRINGAR AV DESSA AVTALSVILLKOR

Avtalsvillkoren kan komma att ändras under körkortsutbildningen. Då kommer detta att aviseras på teoricentralen. Ett godkännande av avtalsvillkoren via teoricentralen, anses att kunden accepterat avtalet.

§13 VID EVENTUELL TVIST

Hudiksvalls Trafikskola AB kommer göra allt för att du som kund skall bli nöjd. Skulle vi misslyckas med detta skall du som kund i första hand vända dig till Erika Svensk eller Thérese Nilsson på Hudiksvalls Trafikskola AB.

I annat fall skall du som kund vända dig till STR:s Reklamationsnämnd www.str.se. Om trafikskolan inte är medlem i STR så kan du som elev vända dig till Allmänna reklamationsnämnden www.arn.se http://www.arn.se/.

 

Avtalsvillkor 2017-05-02

ALKOHOL & DROGPOLICY

Hudiksvalls trafikskola AB använder alkomätare och drogtest på trafikskolan. Det innebär att om du skriver in dig som elev medger du att utföra utandningsprov och drogtest. Utandningsproven ska genomföras inför varje körlektion och drogtester sker slumpmässigt.  Gäller samtliga behörigheter.

DU SOM ELEV SKALL KÄNNA TILL OCH ACCEPTERA FÖLJANDE:

* Före varje körlektion så kommer trafikläraren att med hjälp av mätinstrument kontrollera din nykterhet.

* Händelse av att alkohol i utandningsluften detekteras ställs lektionen in och full lektionsavgift debiteras eleven då det inte är tillåtet att genomföra en körlektion om alkohol indikeras. Full avgift tas ut då trafikskolan inte kan ersätta dig med någon annan på den körlektionen.

* Positivt utslag behöver inte innebära att föraren har otillåtet höga halter av alkohol i utandningen.

* Negativt utslag garanterar inte att föraren ej har förekomst av alkohol i utandningen.

*Drogtest kan ske innan din körlektion och visar detta på positivt ställs lektionen in mot full debitering.

PROVTAGNING SKER ENLIGT FÖLJANDE:

Provtagning kan ske på elevens tid.

Eleven blåser. Vid godkänd provtagning gå till punkt 4. Vid underkänd provtagning ska läraren/receptionist fråga eleven om denne vet med sig att han eller hon kan ha alkohol i kroppen. Om eleven svarar att det kan vara så avbryts övningen (se avbruten övning). Om eleven säger att hon eller han inte kan ha alkohol i kroppen så ska läraren erbjuda en ny provtagning efter det att eleven sköljt munnen. Eleven blåser igen. Vid godkänd provtagning gå till punkt 4. Vid underkänt prov avbryts övningen. Efter godkänd provtagning kan körlektion genomföras.

Eleven ger ett salivprov som övervakas och kontrolleras av lärare. Om provet visar på positivt avbryts lektionen.

AVBRUTEN ÖVNING

Om övningen måste avbrytas på grund av förekomst av alkohol i utandningsluften eller av ett positivt drogtest ska:

Trafikläraren informera eleven om texten i det avtal som eleven har tecknat med trafikskolan. Avtalet ska finnas tillgängligt på trafikskolan.

Läraren antecknar ”övningen inställd” i elevens utbildningskort.