Loading Laddar...
 

Körlektioner

Som elev hos oss kan du lätt hänga med i din utbildning!
Efter varje lektion fyller din lärare i ditt utbildningskort som du sedan kan läsa på elevcentralen. Där står det vilket moment du är på och vad ni har tränat, läraren skriver också i vad du ska träna på inför nästa lektion.

En körlektion är 50 min lång och du kan välja attt ta körlektioner med manuell eller automat växellåda .
Boka kan du göra via din elevcentralen eller med oss på kontoret.


I vår undervisningsplan ingår det 15 moment som ska vara genomförda och godkända för att få genomföra ett körprov på trafikverket:

1. Körställning
    a.Stol & bälte b.Reglage & instrument
2. Inledande manövrering
    a.Start & Stanna b.Krypkörning & styrning
3. Växling
    a.Uppväxling, bromsning b. Nedväxling
4. Lutning
    a. Motlut b. Medlut
5. Manövrering
    a. Backning b.vändning c.parkering
6. Bilen
7. Samordning
    a.Avsökning & riskbedömning b.Samordning & motorik

8. Mindre samhälle
    a.Avsökning & riskbedömning b.Hastighetsanpassning c.Placering d.Väjningsregler
9. Mindre landsväg
    a.Avsökning & riskbedömning b.Hastighetsanpassning c.Placering 
    d.Väjningsregler e.Järnvägskorning f. Acceleration g. Hård bromsning
10. Stadskörning
      a. Avsökning & riskbedömning b. Hastighetsanpassning c.Placering d. Väjningsregler e.Trafiksignal 
      f. Enkelriktat g.Cirkulationsplats h. Följa anvisningar i.Vändning & parkering
11. Landsväg
      a.Avsökning & riskbedömning b.Hastighetsanpassning c.Placering d.Påfart & avfart e. Omkörning f.Vändning & parkering
12. Högfartsväg
      a.Avsökning & riskbedömning b.Hastighetsanpassning c.Motortrafikled d. 2+1-väg
13. Mörker (Körs under den period på året då det är mörkt under trafikskolans öppettider)
      a.Avsökning & riskbedömning b.Hastighetsanpassning c.Mörkerdemonstration d.Möte e.Omkörning f.Parkering g. Nedsatt sikt
14. Halt väglag 
      a.Olika typer av halka b.Utrustning & hjälpsystem
15. Utbildningskontroll
      a. Tillämpad stadskörning b.Tillämpad landsvägskörning c.Utbildningskontroll d. Säkerhetskontroll