Körlektioner

Som elev hos oss kan du lätt hänga med i din utbildning!

Efter varje lektion fyller din lärare i ditt utbildningskort som du sedan kan läsa på elevcentralen. Där står det vilket moment du är på och vad ni har tränat, läraren skriver också i vad du ska träna på inför nästa lektion.

En körlektion är 50 min lång och du kan välja attt ta körlektioner med manuell eller automat växellåda .
Boka kan du göra via din elevcentralen eller med oss på kontoret.

I vår undervisningsplan ingår det 15 moment som ska vara genomförda och godkända för att få genomföra ett körprov på trafikverket:

 1. Körställning
  a. Stol & bälte b. Reglage & instrument
 2. Inledande manövrering
  a. Start & Stanna b. Krypkörning & styrning
 3. Växling
  a. Uppväxling, bromsning b. Nedväxling
 4. Lutning
  a. Motlut b. Medlut
 5. Manövrering
  a. Backning b. vändning c. parkering
 6. Bilen
 7. Samordning
  a. Avsökning & riskbedömning b. Samordning & motorik
 8. Mindre samhälle
  a. Avsökning & riskbedömning b. Hastighetsanpassning c. Placering d.Väjningsregler
 9. Mindre landsväg
  a. Avsökning & riskbedömning b. Hastighetsanpassning c. Placering
  d. Väjningsregler e. Järnvägskorning f. Acceleration g. Hård bromsning
 10. Stadskörning
  a. Avsökning & riskbedömning b. Hastighetsanpassning c. Placering d. Väjningsregler e. Trafiksignal
  f. Enkelriktat g. Cirkulationsplats h. Följa anvisningar i. Vändning & parkering
 11. Landsväg
  a. Avsökning & riskbedömning b.Hastighetsanpassning c. Placering d. Påfart & avfart e. Omkörning f. Vändning & parkering
 12. Högfartsväg
  a. Avsökning & riskbedömning b.Hastighetsanpassning c. Motortrafikled d. 2+1-väg
 13. Mörker (Körs under den period på året då det är mörkt under trafikskolans öppettider)
  a. Avsökning & riskbedömning b.Hastighetsanpassning c. Mörkerdemonstration d. Möte e. Omkörning f. Parkering g. Nedsatt sikt
 14. Halt väglag
  a. Olika typer av halka b. Utrustning & hjälpsystem
 15. Utbildningskontroll
  a. Tillämpad stadskörning b. Tillämpad landsvägskörning c. Utbildningskontroll d. Säkerhetskontroll