Släputbildning

Paketpris B96

4 500 kr
  • 2 körlektion ( á 100 min)
  • Lån av bil och släp vid prov

Paketpris BE

6 500 kr
  • Teorimaterial
  • Syntest
  • Funktionsbeskrivning
  • 2 st körlektioner (á 100 min)
  • Lån av bil och släp vid prov