Loading Laddar...
 

Våra avtalsvillkor

 

AVTALSVILLKOR – HUDIKSVALLS TRAFIKSKOLA AB

HudiksvallsTrafikskola AB drivs som ett aktiebolag sedan 2017. Vi är godkända för F-skatt.
Vi erbjuder körkortsutbildning, riskutbildningar och introduktionsutbildningar.
Vi tillämpar oss av STR:s policy gällande avbokningsregler/reklamations - och återbetalningspraxis www.str.se.

 

§1 ACCEPTERA AVTALSVILLKOR

Genom att skriva in dig på Hudiksvalls Trafikskola AB blir du kund och användare av våra tjänster och accepterar därmed dessa avtalsvillkor.

 

§2 MINDERÅRIG
Om du är under 18 år måste du enligt lag ha dina föräldrars eller annan förmyndares samtycke för att gå med på våra avtalsvillkor. Innan inskrivning kan ske måste du kunna uppvisa för trafikskolan ett skriftligt intyg undertecknat från dina vårdnadshavare/förmyndare, om samtycket inte kan skaffas på annat godtagbart sätt.

Målsmans/förmyndarens signatur och namnförtydligande samt personnummer innebär att de åtar sig betalningsansvaret för allt deltagande och körning som du som omyndig elev har och kommer att medverka i vid aktuell trafikskola.

 

§3 PERSONLIGT KONTO VIA ELEVCENTRALEN
Ditt konto är personligt. Inloggning och lösenord skall användas av dig, du har själv ansvar för skydda detta. Hudiksvalls Trafikskola AB är inte ansvariga för eventuell skada som uppstått om någon annan utomstående loggar in och använder ditt konto. Som kund har du tillgång till Elevcentralen och dess tjänster under hela din utbildning. Hudiksvalls Trafikskola AB förbehåller sig rätten att stänga av kontot vid missbruk av tjänsten.

 

§4 DINA PERSONUPPGIFTER
Dessa är de du lämnat till oss och valt att uppge. Dina personuppgifter skyddas av GDPR, General Data Protection Regulation. I vår integritetspolicy (läs mer om GDPR) kan du på ett lätt och tydligt sätt kunna ta del av hur vi behandlar dina personuppgifter. All data hanteras på en säker server som driftas av STR Service AB i Landskrona. 
Var noga med att alltid informera oss om du byter adress, telefonnummer och e-post för vår kontakt med er.

 

§5 PRISER OCH BETALNING
Aktuella priser hittar du på vår webbplats. Priserna kan komma att ändras under utbildningens gång. För att kunna tillgodoräkna sig rabatterna i våra paket krävs förskottsbetalning. Priserna i våra paket gäller två (2) år från betalningsdatum och berörs då ej av eventuella prisändringar. Vi tar emot betalningar via bankkort, Swish och faktura.

§6 FAKTURERING
Hudiksvalls Trafikskola tillämpar fakturabetalning för de produkter och tjänster som kunden köper och som inte betalas vid kurs eller köptillfället. Fakturan skickas till den adress, som uppgetts vid inskrivningen. Det är upp till dig som kund, att informera om förändrade adressuppgifter. Avgifter som tillkommer pga. felaktiga adressuppgifter debiteras. Betalningsvillkor är 20 dagar. Vid utebliven betalning tillkommer påminnelseavgift och dröjsmålsränta enligt Räntelagen. Är du under 18 år kommer fakturan att ställas till målsman/förmyndaren som samtyckt till avtalsvillkoren.

 

§7 AVBOKNINGSREGLER
Vid avbokning, annan avbeställning m.m. tillämpas STR:s praxis angående ersättning och återbetalning vid avbeställning m.m. se www.str.se. Därvid gäller att trafikskolan i enlighet med det som sägs i p. 3 och 4 (i STR:s praxis) har rätt att ta ut en administrationskostnad om tio procent av kursavgiften. Avbokning ska ske senast kl 13.00 dagen innan. Avbokning av riskutbildning del 2 ska ske senast en vecka innan bokad tid, annars debiteras du för den tiden.

 

§8 BOKNING AV FÖRARPROV
För att Hudiksvalls Trafikskola AB ska kunna boka förarprov krävs det att du genomför utbildningen hos oss. Det innebär att du ska göra teori på trafikskolans elevcentral, och var godkänd på alla delar där innan du får genomföra ditt teoriprov.

I körningen ska du ha genomgått alla 15 moment och vara godkänd på dessa innan du får genomföra ditt körprov. I annat fall behåller vi rätten att avboka eller omboka ditt förarprov.

 

§9 ALKOMÄTARANVÄNDNING
Vid körlektion måste du göra ett godkänt utandningsprov. I annat fall har trafikskolan rätt att avbryta lektionen med full debitering.

 

§10 UPPHOVSRÄTT OCH NYTTJANDERÄTT
Allt material är skyddat av lagen om upphovsrätt.

 

§11 FRISKRIVNING FRÅN ANSVAR
Hudiksvalls Trafikskola AB tar inte ansvar för avgifter som kan tillkomma vid påminnelse eller inkassokrav om kunden ej uppgett rätt adress eller uppdaterat oss med rätt uppgifter.

 

§12 ÄNDRINGAR AV DESSA AVTALSVILLKOR
Avtalsvillkoren kan komma att ändras under körkortsutbildningen. Då kommer detta att aviseras på elevcentralen. Ett godkännande av avtalsvillkoren via elevcentralen, anses att kunden accepterat avtalet.

 

§13 VID EVENTUELL TVIST
Hudiksvalls Trafikskola AB kommer göra allt för att du som kund skall bli nöjd. Skulle vi misslyckas med detta skall du som kund i första hand vända dig till Erika Svensk eller Thérese Nilsson på Hudiksvalls Trafikskola AB.

I annat fall skall du som kund vända dig till STR:s Reklamationsnämnd www.str.se, om trafikskolan inte är medlem i STR så kan du som elev vända dig till Allmänna reklamationsnämnden www.arn.se http://www.arn.se/.

 

Avtalsvillkor 2018-05-25