Loading Laddar...
 

GDPR-dataskyddsförordningen

 

HudiksvallsTrafikskola AB skyddar din integritet

Vi på Hudiksvalls Trafikskola värnar om den personliga integriteten. Vi prioriterar skyddet av all information du anförtror oss och följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet, som till exempel Dataskyddsförordningen och Dataskyddslagen. Bara ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till informationen.

 

Så här behandlar Hudiksvalls Trafikskola AB dina personuppgifter

Hudiksvalls Trafikskola AB behandlar personuppgifter i syfte att administrera kundförhållandet. Personuppgifter lämnas och inhämtas, innan och i samband med att en kundrelation inleds och ett avtal ingås och/eller ett uppdrag lämnas, eller i övrigt samband med en kundrelation.

Vi behandlar sådana personuppgifter som är nödvändiga för dessa ändamål, t.ex. namn, foto, adress, personnummer, telefonnummer samt e-postadress. Dessa uppgifter sparas hos oss så länge de behövs för syftet med behandlingen och gallras därefter enligt särskilda rutiner.

Vi kommer även använda de uppgifter vi har om dig för att administrera dina obligatoriska utbildningar som Introduktionsutbildning, Riskutbildning del 1 och 2 samt Transportstyrelsen och dina kommande prov på Trafikverket.

 

Rätt att begära registerutdrag

Du har rätt att begära registerutdrag över vilka uppgifter om dig som Hudiksvalls Trafikskola AB behandlar. Detta är kostnadsfritt om du gör det max en gång per år. Du kan också begära att uppgifter tas bort eller ändras om de skulle vara felaktiga eller ofullständiga, eller att dina uppgifter inte ska användas för direktmarknadsföring.

En begäran om registerutdrag ska vara undertecknad och skickas per post till:
 
”Registerutdrag”
Hudiksvalls Trafikskola AB
Kungsgatan 51
824 31 Hudiksvall

 

Dataskyddsombud 

Hudiksvalls Trafikskola AB har utsett ett dataskyddsombud som övervakar att vi följer reglerna om dataskydd.

Telefon: 0650-125 13
E-post: info@hudiksvallstrafikskola.se