Alkohol- och drogpolicy

ALKOHOL POLICY
 
Vår Trafikskola använder alkolås i övningsbilarna alt. alkomätare vid receptionsdisken.
Det innebär att om du skriver in dig som elev medger du att utföra utandningsprov inför varje körlektion och följa den alkohol – och drogpolicy som tillämpas av trafikskolan. Gäller samtliga behörigheter.
 
Du som elev skall känna till och acceptera följande:

  1. Före varje körlektion så kommer trafikläraren att med hjälp av mätinstrument kontrollera din nykterhet.
  2. Händelse av att alkohol i utandningsluften detekteras ställs lektionen in och full lektionsavgift debiteras eleven då det inte är tillåtet att genomföra en körlektion om alkohol indikeras. Full avgift tas ut då trafikskolan inte kan ersätta dig med någon annan på den körlektionen.
  3. Positivt utslag behöver inte innebära att föraren har otillåtet höga halter av alkohol i utandningen.
  4. Negativt utslag garanterar inte att föraren ej har förekomst av alkohol i utandningen.
 
Provtagning sker enligt följande:
 
Provtagning kan ske på elevens tid.
 
  1. Eleven blåser. Vid godkänd provtagning gå till punkt 4.
  2. Vid underkänd provtagning ska läraren/receptionist fråga eleven om denne vet med sig att han eller hon kan ha alkohol i kroppen. Om eleven svarar att det kan vara så avbryts övningen (se avbruten övning). Om eleven säger att hon eller han inte kan ha alkohol i kroppen så ska läraren erbjuda en nu provtagning efter det att eleven sköljt munnen.
  3. Eleven blåser igen. Vid godkänd provtagning gå till punkt 4. Vid underkänt prov avbryts övningen.
  4. Efter godkänd provtagning kan körlektion genomföras.
 
 
Avbruten övning
Om övningen måste avbrytas på grund av förekomst av alkohol i utandningsluften ska:
  1. Trafikläraren informera eleven om texten i det avtal som eleven har tecknat med trafikskolan. Avtalet ska finnas tillgängligt i bilen.
  2. Läraren antecknar ”övningen inställd” i elevens utbildningskort.