Körlektioner

När du fyllt 16 år och har ett giltigt körkortstillstånd kan du börja övningsköra hos oss. Innan första körlektionen ska du ha visat ditt körkortstillstånd. Det är också viktigt att du har legitimation. Detta måste du ha med när du övningskör både hos oss och privat.
Hur går en körlektion till?
Vår undervisningsplan består av 15 praktiska moment. Det material och våra teoritester är uppbygda efter dessa moment.

Varje körlektion (utom möjligen den första) börjar med en avstämning av var i utbildningen du ligger och hur du ligger till i förhållande till din personliga utbildningsplan. Därefter kommer din lärare att ha en kort genomgång av dagens övningar.

En körövning kan vara insturerad eller tillämpad. På de instruerade övningarna visar din lärare genom instruktioner, kommentarer och demonstrationer hur du ska göra. Din lärare kommer också att ge dig ett klart mål för övningen som du sedan kan jobba mot. När du och din lärare anser att målet för övningen är uppnått så avslutas övningen med en tillämpning. Det innebär att du nu självständigt ska visa att du behärskar de inlärda momenten. Därefter fortsätter du på nästa moment.

Varje moment är indelat i delmoment som till sin omfattning är väldigt olika. Därför kan det skilja väldigt mycket när det gäller hur lång tid vart och ett av de 15 momenten tar. En del är enkla och går snabbt, andra är svåra och tar längre tid. Detta kan också variera mellan olika elever. Därför ska du aldrig jämföra dina utbildningsresultat med dina kompisars resultat. En tumregel är dock att övningarna går lättare om du är väl förberedd inför körlektionerna. 

Varje körlektion avslutas med att du och din lärare gemensamt fyller i ditt utbildningskort. Du får läxa till nästa körlektion och du får med dig tips för fortsatt träning hemma. Därför kan det vara stor fördel om din handledare åker med på körlektionerna, åtminstone ibland.
 
Obligatoriska moment är;  Informationslektionen (kostnadsfri) Riskutbildning del 1 (Alkohol, droger, trötthet och riskfyllda beteenden) och Riskutbildning del 2 (halkbana), speciell omkörningslektion och under vinterhalvåret mörkerkörning.
Halkbanan ligger i Vannsätter utanför Söderhamn, en minibuss kommer och hämtar och kör dig hem igen. http://www.gavleborgstrafikcenter.se

  • När du är färdigutbildad i teori (godkänd på repetition och sluttest) och körning (självständigt tillämpat alla moment) och fyllt 18 år bokar vi ditt teori- och körprov. För att kunna boka ditt förarprov måste du vara godkänd på alla obligatoriska moment.