Anmälan

Här kan Du anmäla Dig till en av våra kurser. Fyll i namn, pers nr, tel. nr och  din mail adress. Kontrollera att du har fått med vilket datum du vill gå.

Vid handledarutbildning måste både elev/elever och handledare som skall gå kursen skicka in en anmälan, ange under "Anmälan till" vem du hör ihop med.

Vi kommer att ringa eller maila för att bekräfta bokningen.
OBS! Bokningen är ej genomförd förrän du fått denna bekräftelse.